แผนการแก้ไขปัญหาหนี้สินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการมาร่วมพลิกโฉมคุณภาพชีวิตครู ด้วยการแก้ไขปัญหาหนี้สินอย่างเป็นระบบ ครอบคลุม ตรงจุด โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่วุ่นไม่เลิก ! สมาชิก 400 คนยังไม่สามารถได้รับเงินกู้ได้เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ถนนกาดน้ำทอง ต.นาจักร อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ มีกลุ่มตัวแทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ กว่า 30 คน เดินทางมาติดตามสอบถามกรณีที่ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ ไม่เซนต์อนุมัติให้กู้เงิน ที่ยื่นกู้ไว้แล้วกว่า 400 ราย

อ่านข่าวต่อได้ที่ :

ชมรมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ รวมตัวยื่นหนังสือร้องเรียนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ชมรมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ รวมตัวยื่นหนังสือร้องเรียนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ ลดเงินปันผล หลังมีการยักยอกทรัพย์ 18 ล้านบาทเศษ

เมื่อวันที่ 30 พ.ย.64 เวลา 09.00 น. ที่อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก อ.เมืองอุตรดิตถ์ สมาชิกชมรมสหกรณ์ครูอุตรดิตถ์ กว่า 300 คน นัดรวมตัวยื่นหนังสือร้องเรียน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ กรณีตรวจสอบพบการทุจริต ยักยอกเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ โดยเจ้าหน้าที่ ลักลอบถอนเงินบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษของสมาชิก 2 ราย เงินทั้งหมด 18 ล้านบาทเศษ เมื่อวันที่ 12 พ.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งขณะนี้สหกรณ์ได้ไล่เจ้าหน้าที่คนดังกล่าวออกและดำเนิคดีตามกฎหมาย หลังจากเกินเหตุสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯได้ประกาศลดเงินปันผลของสมาชิก จากปกติร้อยละ 6.2 เป็น ร้อยละ 2.6 ซึ่งทำให้สมาชิกไม่พอใจ จึงรวมตัวยื่นหนังสือต่อจังหวัดและสหรณ์จังหวัด นำโดย นายสมพงษ์ เจียงวรีวงศ์ ประธานชมรมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์

นายสมพงษ์ เจียงวรีวงศ์ ประธานชมรมสมาชิกสหกรณ์ครูออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ กล่าวว่า ซึ่งข้อเรียกร้องของสมาชิกฯ ต้องการให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ ชี้แจงขั้นตอนการดำเนินคดีของอดีตเจ้าหน้าที่ที่ได้ยักยอกเงินไปว่าดำเนิการถึงขั้นตอนใดแล้ว ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ ได้ประกาศลดเงินปันผลของสมาชิก จากปกติร้อยละ 6.2 เป็น ร้อยละ 2.6 ที่ในปีนี้ปันผลหรือเฉลี่ยคืนต่ำที่สุดในรอบ 60 ปี และนอกจากนั้นได้ขอให้มีการประชุมที่พิจารณาจัดสรรงบประมาณปีการเงิน 2567 และการจัดสรรกำไรการเงินปี 2567 ที่จะมีการประชุมในวันที่ 4 ธ.ค.64 เป็นการประชุมในรูปแบบปกติไม่ใช่การประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) เนื่องจากผู้แทนสมาชิกจำนวนมากกว่า 800 คน และมีการกระจายการประชุม จำนวน 15 หน่วย จึงไม่เหมาะสมกับการใช้ระบบออนไลน์ (Zoom) และการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ฯขัดต่อข้อบังคับ ระเบียบสหกรณ์ที่กำหนดให้สมาชิกผู้ประสงค์จะกู้เงินต้องมีเงินเดือนสุทธิอย่างน้อยร้อยละ 30 ซึ่งเปลี่ยนเป็นร้อยละ 15 ทั้งนี้ได้มี นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล รอง ผวจ.อุตรดิตถ์ และนายสุธี ขันทอง สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นผู้รับหนังสือคำร้องในครั้งนี้ และยืนยันว่าจะดำเนินการติดตามเรื่องดังกล่าวให้ต่อไป

ด้าน นายชัยนาม นันทภาณุวัฒน์ ประธานสหกรณ์ ออมทรัพย์ครูอุตรดิคถ์ และนายธำรงรัฐ จอมสืบ รองประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ ชี้แจงว่า การจัดประชุมประจำปีของสหกรณ์นั้น ได้จัดประชุมไปตามกฎหมาย ระเบียบของสหกรณ์ทางอิเล็คโทรนิคทุกประการ และทาง สบค.จังหวัด ยังมีมาตราการความเข็มงวดโควิดอยู่ การประชุมแต่ละครั้งจะต้องขอมติที่ประชุม จากคณะกรรมการเสมอ และทาง สบค.ยังมีมติให้การรวมตัวไม่เกิน 200 คน แต่สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์มีมากกว่า 8,000 คน จึงต้องประชุมทาง zoom และได้มีการจัดประชุมแบบกลุ่มย้อยรวม 15 จุด

ทั้งนี้แต่ละจุดก็มีคณะทำงานอย่างทั่วถึง สามารถสอบถามได้เมื่อพบปัญหา ด้านเงินปัญผลเฉลี่ยคืนยืนยันว่า ปีนี้สหกรณ์มีกำไร แต่สาเหตุที่ปัญผลได้น้อยเพราะเป็นไปตามระเบียบที่นายทะเบียนได้กำหนดไว้ โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ขนาดใหญ่ที่มีสมาชิก 5,000 คน ขึ้นไป ( แต่ของจังหวัดอุตรดิตถ์ มีสมาชิกกว่า 8,000 คน ) ต้องนำเงินกำไรนั้นมากันหนี้เผื่อมีหนี้ศูนย์หรือกันเป็นเงินสำรองที่เกิดหนี้จากสระสมมาช้านานแล้ว จึงทำให้ปี 2567 นี้เงินปัญผลจึงได้น้อย แต่เงินก้อนดังกล่าวก็ยังเป็นเงินของสมาชิกอยู่ หากคณะกรรมการสามารถติดตามหนี้ที่ค้างชำระอยู่ได้คืนมา เงินปัญผลก็จะเพิ่มให้ในปีต่อๆไปได้เพิ่มขึ้นและประเด็นที่มีเจ้าหน้าที่ทุจริตนั้นขณะนี้ได้ดำเนินการไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ซึ่งอยู่ในอำนาจของเจ้าหน้าที่ของตำรวจ ซึ่งต่อไปจะต้องทำการฟ้องทางอาญาและแพ่ง เพื่อเรียกเงินคืนกลับมา แต่ต้องใช้เวลาพอสมควร

(นายประสิทธิ์ ผึ้งสุข .จ.อุตรดิตถ์/มือถือ.086-1999966)ภาพ/ข่าว

กาฬสินธุ์ จี้นายทะเบียนฉีกประกาศเลือกตั้งประธานสหกรณ์ครูกาฬสินธุ์ ฝ่าฝืนกฎกระทรวงที่สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายมีชัย ไขแสง รองประธานชมรมพิทักษ์สิทธิสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด ยื่นหนังสือร้องเรียน …

พิธีลงนามสัญญาเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบัวลำภูและสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัดสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบัวลำภู ได้จัดทำพิธีลงนามในสัญญาเงินกู้กับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2567 …

โครงการ ซีเนี่ยร์คอมเพล็กซ์ ประชารัฐ โมเดล นครปฐม ดร.สมัย และท่านประธาน ออกสำรวจพื้นที่โครงการวัตถุประสงค์ของโครงการ

ข้อที่ 1 บริหารการจัดการเรื่องที่อยู่อาศัยของครู ในวัยทำงานและการวางแผนที่อยู่อาศัยหลังปลดเกษียณจากการประกอบอาชีพ

ข้อที่ 2 การวางแผนการดำรงชีพหลังวัยเกษียณ และนันทนาการของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูในโครงการวางแผนที่อยู่อาศัยหลังวัยเกษียณ ซึ่งจัดเป็นโครงการ senior Complex ทั้งรูปแบบแนวราบและที่อยู่อาศัยในแนวดิ่งหรืออาคารชุด เป็นโครงการที่เหมาะสมในการวางแผนการอยู่อาศัยหลังวัยเกษียณ

ข้อที่ 3 การวางแผนภาระหนี้สินก็ผูกพันในการดำรงชีพของครูซึ่งมีภาระหนี้สินต่อสถาบันการเงิน และภาระหนี้สินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูซึ่งตนเองเป็นสมาชิก อันเป็นปัญหาต่อการดำรงชีพของครูและภาระหนี้สินเหล่านั้นมีผลกระทบต่อการดำรงชีพหลังวัยเกษียณจากการทำงาน อันเป็นเหตุทำให้เกิดปัญหา ในครอบครัวตลอดจนเป็นภาระของสังคม
ปัญหาทั้ง 3 กรณีนี้ ถ้าเราจัดระบบการแก้ไขปัญหาทั้ง 3 แกงออกมาเป็นส่วนๆและมีวิธีการในการแก้ไขปัญหาพร้อมกับเสริมสร้าง ด้านจรรยาบรรณ และนันทนาการพร้อมด้วย เสริมสร้างอาชีพตลอดจนเสริมสร้างวัฒนธรรมใหม่รูปแบบใหม่ในการอยู่อาศัยในรูปแบบ senior Complex เพื่อสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแห่งการวางแผนแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยตลอดจนสังคม มีอาชีพเป็นข้าราชการครู จัดระเบียบการใช้เงิน ตลอดจนเสริมสร้างอาชีพให้กับครูหลังวัยเกษียณพร้อมทั้งส่งเสริมครูที่มีความสามารถประกอบอาชีพและทำงานร่วมกันในโครงการซีเนียร์คอมเพล็กซ์ ซึ่งสามารถพลิกแพลง จัดรูปแบบด้านเศรษฐกิจชุมชนหรือวิสาหกิจชุมชนในโครงการ senior Complex ตามวัตถุประสงค์การอยู่อาศัยร่วมกัน ได้เป็นอย่างดี

ในสภาวะปัจจุบันสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูซึ่งมีสมาชิกสามัญประกอบอาชีพครูในแต่ละจังหวัดซึ่งมีจำนวนมาก อาชีพครูมีรายได้น้อย ไม่สอดคล้องกับรายจ่ายที่มีอยู่ในภาวะปัจจุบัน เป็นเหตุทำให้ครูจำนวนมาก ได้ก่อหนี้สินได้เป็นลูกหนี้สถาบันการเงินต่างๆ และเป็นลูกหนี้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูประจำจังหวัดที่ตัวเองได้สังกัดอยู่นั้น มีจำนวนมาก ปัญหาที่สำคัญนี้ การก่อสร้างหนี้สินจากสมาชิกทำให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูในแต่ละแห่งมีความจำเป็นต้องกู้เงินจากสถาบันการเงินในประเทศไทยเพิ่มพูนจำนวนมากในสถาบันการเงินในประเทศไทย อาทิเช่นธนาคารออมสิน ธนาคารธกสธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงศรีและสมาชิกยังได้มีมติกู้ยืมสหกรณ์รายใหญ่ ซึ่งเป็นสินเชื่อกู้ยืมระหว่างสหกรณ์ด้วยกันเองอาทิเช่น การกู้ยืมเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สหกรณ์การไฟฟ้าภูมิภาค สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลาสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยจุฬา สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตร กรเหล่านี้เป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่ ในข้อบังคับของสหกรณ์ก่อนพระราชบัญญัติการจัดตั้งสหกรณ์ 2563 สหกรณ์ใหญ่สามารถปล่อยสินเชื่อให้กับสหกรณ์เล็กได้เป็นมติของกรมส่งเสริม ทำให้เกิดภาวะการกู้เงินการใช้เงินระหว่างสหกรณ์และสถาบันการเงินให้การสนับสนุนเงินกู้ เกิดภาวะหนี้เสียระหว่างลูกทำให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบได้ร่วมกันร่างกฎหมายสหกรณ์ฉบับปรับปรุงล่าสุด 2561 ทั้งหมดนี้คือปัญหาของต้นเหตุ เป็นมูลเหตุทำให้อัตราดอกเบี้ยที่คงค้างอยู่ สหกรณ์แต่ละสหกรณ์เป็นลูกหนี้ของสถาบันการเงินและเป็นลูกหนี้ของสหกรณ์ขนาดใหญ่และมีอัตราดอกเบี้ย mlr จำนวนสูงต่อปี ทำให้เกิดภาวะการชำระหนี้ล่าช้าและการชะลอการชำระหนี้ตลอดจนการผิดนัดการชำระหนี้ของสหกรณ์มีผลกระทบไปถึงสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์แต่ละ จังหวัดแต่ละส่วนแต่ละฝ่าย

เมื่อเราทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในสหกรณ์ออมทรัพย์ครู

กระผม ดร.ชยณัฎฐ์ แสงมณี ในฐานะเป็นประธานโครงการซีเนี่ยร์คอมเพล็กซ์ ประชารัฐ ภ่คเอกชน จึงได้ทำโครงการวางแผนการอยู่อาศัยและการแก้ไขภาระหนี้สิน ของครูและสมาชิกสหกร์ออมทรัพย์ครู ในประเทศไทย ด้วยวิธีการ 3 ประการที่กล่าวมานี้พร้อม ทั้ง รูปแบบและวิธีการในการแก้ไขปัญหาให้ครบวงจร…แนบท้ายมานี้

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ล้มกระดานระเบียบการกู้เงินทำครูเดือดร้อนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ ส่อเค้าวุ่น!สมาชิกถูกลอยแพงดปล่อยกู้เงิน ประกาศใช้ระเบียบใหม่ถูกล้มกระดาน
……..เหตุการณ์ความวุ่นวายของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด เกี่ยวกับการใช้บริการสินเชื่อของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ ซึ่งเริ่มประทุมาตั้งแต่ ปลายเดือนตุลาคม 2567 เกิดความขัดแย้งระหว่างกรรมการด้วยกันจนมีการร้องเรียนไปยังสหกรณ์จังหวัดแพร่ จนทำให้ความหวังของสมาชิกที่จะใช้บริการเกี่ยวกับเงินกู้ฉบับใหม่ของสหกรณ์ออมทรัพย์พังลงไม่เป็นท่ารวมทั้งการใช้บริการสินเชื่ออื่นๆต้องหยุดชะงักเกิดสูญญากาศ
…….โดยเมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 9 พฤศจิกายน 2567 ได้มีตัวแทนสมาชิกบางส่วนได้นำป้ายไปติดที่หน้าห้องรับรองสหกรณ์ออมทรัพบ์ครูแพร่ ข้อความว่า “ออกไป สมาชิกเดือดร้อน กู้อะไรก็ไม่ได้ ทำงานไม่เป็นก็ออกไป สหกรณ์เป็นของมวลสมาชิก ไม่ใช่เป็นบริษัทของพวกท่าน กรรมการที่คอยขัดขวาง”
……ทางด้านนายเสงี่ยม อัมภาราม อายุ 80 ปี อดีต ผอ.ปจ.แพร่และอดีตประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ ครูแพร่ คนที่ 15 ระหว่างปีพ.ศ.2532-2535 สมาชิกเลขที่12741 กล่าวว่าได้ยื่นหนังสือผ่านธุรการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ไปเมื่อวันที่8 พฤศจิกายน 2567 มีใจความว่า
………เรื่อง การให้เงินกู้ผู้พิเศษไม่เกินค่าหุ้น(พน) แก่สมาชิก
เรียน คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทวัพย์ครูแพร่ จำกัด
ตามมติคณะคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัดได้มีมติออกประกาศของสหกรณ์ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้เงินผู้พิเศษแก่สมาชิก พ.ศ. 2567 และได้ประกาทใช้ไปแล้วตั้งแต่วันที่21 ตุลาคม 2567 โดยให้สมาชิกที่ประสงค์จะกู้เงินประ เภทนี้ยื่นคำขอกู้ได้ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567เป็นต้นไป
……สมาชิกที่รับทราบต่างมีความยินดีและเห็นว่าคณะกรรมการดำเนินการมีความห่วงใยสมาชิกในสถานการณ์เศรษฐกิจไม่ดีเช่นนี้ จึงเปิดโอการให้สมาชิกกู้เงินประเกทนี้ได้ นับว่าเหมาะสมกับสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ พ .ร .บ. สหกรณ์ที่ต้องการให้สมาชิกอยู่ดีกินดี มีความมั่นคงในความเป็นอยู่
…………..ขณะนี้ทราบว่ามีสมาชิกบางรายได้มายื่นคำขอกู้และได้รับเงินกู้ไปแล้วหลายราย แต่สหกรณ์ได้ให้งดการกู้โดยไม่ทราบเหตุอันควร
……พวกข้าพจ้าที่ได้นัดพบปะปรึกษาหารือกันในเรื่องดังกล่าว ได้พิจารณาร่วมกันเห็นว่าการให้สมาชิกกู้เงินโดยใช้หุ้นเป็นหลักประกันนั้นดีเหมาะสม และ สมาชิกทุกคนก็มีสิทธิกู้ได้เสมอกันเกิดความเป็นธรรมในหมู่สมาชิกจึงเรียนมาเพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการได้โปรดพิจารณาทบทวนเรื่องเงินกู้ประเภทนี้ใหม่

โครงการ ซีเนี่ยร์คอมเพล็กซ์นครปฐม ประชารัฐ ภาคเอกชน ดร.สมัยวัตถุประสงค์ของโครงการ

ข้อที่ 1 บริหารการจัดการเรื่องที่อยู่อาศัยของครู ในวัยทำงานและการวางแผนที่อยู่อาศัยหลังปลดเกษียณจากการประกอบอาชีพ

ข้อที่ 2 การวางแผนการดำรงชีพหลังวัยเกษียณ และนันทนาการของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูในโครงการวางแผนที่อยู่อาศัยหลังวัยเกษียณ ซึ่งจัดเป็นโครงการ senior Complex ทั้งรูปแบบแนวราบและที่อยู่อาศัยในแนวดิ่งหรืออาคารชุด เป็นโครงการที่เหมาะสมในการวางแผนการอยู่อาศัยหลังวัยเกษียณ

ข้อที่ 3 การวางแผนภาระหนี้สินก็ผูกพันในการดำรงชีพของครูซึ่งมีภาระหนี้สินต่อสถาบันการเงิน และภาระหนี้สินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูซึ่งตนเองเป็นสมาชิก อันเป็นปัญหาต่อการดำรงชีพของครูและภาระหนี้สินเหล่านั้นมีผลกระทบต่อการดำรงชีพหลังวัยเกษียณจากการทำงาน อันเป็นเหตุทำให้เกิดปัญหา ในครอบครัวตลอดจนเป็นภาระของสังคม
ปัญหาทั้ง 3 กรณีนี้ ถ้าเราจัดระบบการแก้ไขปัญหาทั้ง 3 แกงออกมาเป็นส่วนๆและมีวิธีการในการแก้ไขปัญหาพร้อมกับเสริมสร้าง ด้านจรรยาบรรณ และนันทนาการพร้อมด้วย เสริมสร้างอาชีพตลอดจนเสริมสร้างวัฒนธรรมใหม่รูปแบบใหม่ในการอยู่อาศัยในรูปแบบ senior Complex เพื่อสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแห่งการวางแผนแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยตลอดจนสังคม มีอาชีพเป็นข้าราชการครู จัดระเบียบการใช้เงิน ตลอดจนเสริมสร้างอาชีพให้กับครูหลังวัยเกษียณพร้อมทั้งส่งเสริมครูที่มีความสามารถประกอบอาชีพและทำงานร่วมกันในโครงการซีเนียร์คอมเพล็กซ์ ซึ่งสามารถพลิกแพลง จัดรูปแบบด้านเศรษฐกิจชุมชนหรือวิสาหกิจชุมชนในโครงการ senior Complex ตามวัตถุประสงค์การอยู่อาศัยร่วมกัน ได้เป็นอย่างดี

ในสภาวะปัจจุบันสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูซึ่งมีสมาชิกสามัญประกอบอาชีพครูในแต่ละจังหวัดซึ่งมีจำนวนมาก อาชีพครูมีรายได้น้อย ไม่สอดคล้องกับรายจ่ายที่มีอยู่ในภาวะปัจจุบัน เป็นเหตุทำให้ครูจำนวนมาก ได้ก่อหนี้สินได้เป็นลูกหนี้สถาบันการเงินต่างๆ และเป็นลูกหนี้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูประจำจังหวัดที่ตัวเองได้สังกัดอยู่นั้น มีจำนวนมาก ปัญหาที่สำคัญนี้ การก่อสร้างหนี้สินจากสมาชิกทำให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูในแต่ละแห่งมีความจำเป็นต้องกู้เงินจากสถาบันการเงินในประเทศไทยเพิ่มพูนจำนวนมากในสถาบันการเงินในประเทศไทย อาทิเช่นธนาคารออมสิน ธนาคารธกสธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงศรีและสมาชิกยังได้มีมติกู้ยืมสหกรณ์รายใหญ่ ซึ่งเป็นสินเชื่อกู้ยืมระหว่างสหกรณ์ด้วยกันเองอาทิเช่น การกู้ยืมเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สหกรณ์การไฟฟ้าภูมิภาค สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลาสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยจุฬา สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตร กรเหล่านี้เป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่ ในข้อบังคับของสหกรณ์ก่อนพระราชบัญญัติการจัดตั้งสหกรณ์ 2563 สหกรณ์ใหญ่สามารถปล่อยสินเชื่อให้กับสหกรณ์เล็กได้เป็นมติของกรมส่งเสริม ทำให้เกิดภาวะการกู้เงินการใช้เงินระหว่างสหกรณ์และสถาบันการเงินให้การสนับสนุนเงินกู้ เกิดภาวะหนี้เสียระหว่างลูกทำให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบได้ร่วมกันร่างกฎหมายสหกรณ์ฉบับปรับปรุงล่าสุด 2561 ทั้งหมดนี้คือปัญหาของต้นเหตุ เป็นมูลเหตุทำให้อัตราดอกเบี้ยที่คงค้างอยู่ สหกรณ์แต่ละสหกรณ์เป็นลูกหนี้ของสถาบันการเงินและเป็นลูกหนี้ของสหกรณ์ขนาดใหญ่และมีอัตราดอกเบี้ย mlr จำนวนสูงต่อปี ทำให้เกิดภาวะการชำระหนี้ล่าช้าและการชะลอการชำระหนี้ตลอดจนการผิดนัดการชำระหนี้ของสหกรณ์มีผลกระทบไปถึงสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์แต่ละ จังหวัดแต่ละส่วนแต่ละฝ่าย

เมื่อเราทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในสหกรณ์ออมทรัพย์ครู

กระผม ดร.ชยณัฎฐ์ แสงมณี ในฐานะเป็นประธานโครงการซีเนี่ยร์คอมเพล็กซ์ ประชารัฐ ภ่คเอกชน จึงได้ทำโครงการวางแผนการอยู่อาศัยและการแก้ไขภาระหนี้สิน ของครูและสมาชิกสหกร์ออมทรัพย์ครู ในประเทศไทย ด้วยวิธีการ 3 ประการที่กล่าวมานี้พร้อม ทั้ง รูปแบบและวิธีการในการแก้ไขปัญหาให้ครบวงจร…แนบท้ายมานี้

💥 กู้เงิน 1 ล้านบาท รับเงินภายใน 1 วัน ส่งคืนเดือนละ 7,xxx บาท ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู Ep.29 กู้เงินสวัสดีครับ ผมชื่อ อ๋อ ครับ เป็นข้าราชการครู แต่มีไฟในการทำยูทูปครับ ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปในช่องครับผม ผมมีช่องยูทูปที่ไว้บริการข้อมูลให้กับทุกท่านอีกนะครับ มีหลากหลายด้านให้เลือกชม
1. ด้านข้อมูล รหัสสมัครเน็ตมือถือ ทุกค่าย
2. ด้านสินเชื่อ เงินกู้
3. ด้านอาชีพเสริม พารวย
4.ด้านบันเทิง
5.ด้านความรู้ เกร็ดความรู้

…………..ทุกช่องจะอัพคลิปทุกวัน เวลา 20.00 น………………………
สนใจร่วมงานติดต่อได้ที่
เพจ facebook :
เพจสำรอง
E-mail : aor_aorora@hotmail.com

#สินเชื่อ #เน็ตฟรี #บันเทิง #ความรู้ #อาชีพพารวย ความรู้เรื่องทางการเงิน หมายถึงความรู้และความเข้าใจแนวความคิดที่เกี่ยวกับการเงิน ความเสี่ยงทางการเงิน รวมถึงทักษะ แรงจูงใจ และความเชื่อมั่นที่จะใช้ความรู้และความเข้าใจเหล่านี้ในการตัดสินใจที่มีประสิทธิผล ในหลากหลายบริบททางการเงิน เพื่อปรับปรุงความอยู่ดีมีสุขทางการเงินของปัจเจกและสังคม และช่วยให้สามารถมีส่วนร่วมในชีวิต

……………ช่องเราลงคลิปทุกวันนะครับ…………
ลงคลิปทุกวัน เวลา 08.00 น.
……………………………………………………………………
ติดต่องานเท่านั้น
………………………………………………………………
e-mail – aor_aorora@hotmail.com
@id line – kruaor26

#ธนาคาร #มาแรงเงินกู้ #สินเชื่อ

ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิป
………………………………………………………………
ส่วนเนื้อหา
……………………………………………………………… 🎊 คลิปแรกของช่องจ้า !!!!

➡️ ลงคลิป :ทุกวันจันทร์,พุธ,ศุกร์,เสาร์

⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

แนวทางของช่อง

1.เกี่ยวกับข้อมูลธนาคาร เงินกู้ สินเชื่อ และการเงิน

2.เกี่ยวกับหาเงินออนไลน์

3.คลิปพิเศษตามโอกาส

📢 ช่องทางติดต่อ (ติดต่องาน)

E-mail : aor_aorora@hotmail.com

เฟสบุ๊ก : www.facebook/aorora/

อื่นๆ : @line : @648unwmb

🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️

🙏 ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปครับ


สหกรณ์ออมทรัพย์ครูคืออะไร มีประโยชน์อย่างไรกับครูบ้าง

สำหรับวิชาชีพครูหรือเรือจ้างที่เราทุกคนต่างก็รู้จักดีอาจจะมองว่าเป็นอาชีพที่มีความมั่นคงในชีวิต และเป็นอาชีพที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆ ตามอายุงาน จึงเกิดเป็นความเข้าใจผิดๆ ว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่มั่งคั่ง ร่ำรวย แต่ความเป็นจริงนั้นไม่ใช่เลย เพราะอาชีพครูเริ่มต้นนั้นฐานเงินเดือนน้อยมาก ดังนั้นการมีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจึงเป็นทางออกสำหรับปัญหาทุกอย่างของอาชีพนี้ ซึ่งครูบรรจุใหม่หรือคนภายนอกอาจจะยังไม่รู้จักว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ครูคืออะไร ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาทำความรู้จักให้มากขึ้น โดยก่อนที่เราจะสหกรณ์ออมทรัพย์ครู เราต้องเข้าใจก่อนว่าการจัดตั้งสหกรณ์คืออะไร การตั้งสหกรณ์คือองค์กรที่เกิดจากการรวมกลุ่มกันของบุคคลต่างๆ ด้วยความสมัครใจ เพื่อดำเนินกิจกรรมบางอย่างทางเศรษฐกิจร่วมกัน ดังนั้นสหกรณ์ครูก็คือสถาบันหรือหน่วยงาน ที่มีการระดมทุนจากการรับฝากเงิน การขายหุ้น แล้วนำเงินที่ได้มาปล่อยให้สมาชิกกู้ในอัตราดอกเบี้ยที่ถูกกว่าสถาบันการเงินข้างนอกนั่นเอง

อยากสมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูต้องทำอย่างไร 

สำหรับครูคนไหนที่เพิ่งบรรจุใหม่แล้วยังไม่รู้ว่าจะสมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอย่างไร ก่อนอื่นเลยคุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครได้จะต้องเป็น ผู้ที่ได้รับเงินเดือนอาทิเช่น ข้าราชการหรือข้าราชการบำนาญ หรือจะเป็นลูกจ้างสังกัดกระทรวงต่างๆ ก็ได้ มีอายุตั้งแต่ 20-60 ปีบริบูรณ์ในวันที่สมัคร ส่วนเอกสารที่ต้องเตรียมมากู้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูก็คือใบสมัครสมาชิก สำเนาบัตรข้าราชการ หรือคำสั่งบรรจุก็ได้เช่นกัน ถัดมาคือสำเนาบัตรประชาชน เพียงเท่านี้ก็สามารถขอกู้สินเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูได้แล้ว

ข้อดีและข้อเสียของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมีอะไรบ้าง 

สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนั้นมีข้อดีคือ จะได้รับเงินปันผลทุกเดือน จากการรับฝากแบบสมาชิกและได้รับดอกเบี้ยแบบเงินฝาก ต่อมาคือได้รับดอกเบี้ยสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ซึ่งจะมากหรือน้อยตรงนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนหุ้น ต่อมาคือได้กู้ยืม ตามวงเงินที่กำหนดไว้ โดยสมาชิกทุกท่านจะได้สิทธิ์กู้ยืมตามสมควร สุดท้ายคือได้เงินช่วยเหลือในกรณีแต่งงาน เจ็บป่วย ไปจนถึงเสียชีวิต ส่วนข้อเสียของการทำสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนั้นคือในทุกเดือนเงินเดือนของเราจะถูกหักออกเพื่อจ่ายเข้าไปเป็นปันผลสหกรณ์ เพื่อให้การกู้สหกรณ์ครูนั้นเป็นไปตามกลไกนั่นเอง

อยากรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูให้มากกว่านี้ต้องทำอย่างไร 

สำหรับใครก็ตามที่อยากจะรู้หลักการและองค์ประกอบของการทำสหกรณ์สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตลอดระยะเวลาทำการปกติหรือจะเข้าแพลตฟอร์ม, สหกรณ์ออมทรัพย์ครู pantipก็ได้เช่นกัน