สินเชื่อรวมหนี้ รีไฟแนนซ์ เป็นก้อนเดียว ทางรอดของลูกหนี้ ผ่อนบ้าน และหนี้บัตรเครดิต ไอแบงก์ จัดให้สมัครเป็นสมาชิกของช่องนี้เพื่อเข้าถึงสิทธิพิเศษต่างๆ

สนใจให้ผมเป็นที่ปรึกษาการเงิน สินเชื่อธุรกิจ แก้หนี้ เป็นการส่วนตัว
คลิกเลยครับ

หรือ ที่ปรึกษาการเงิน แบบผู้ประกอบการ SME คลิกเลยครับ

ติดต่อ ผมที่ LineID : @antonio
หรือ email : antonioattorney@gmail.com

และติดตามผมต่อได้ที่
และที่

สินเชื่อใหม่ธนาคารออมสิน 6เดือนแรก ผ่อนต่ำแสนละ 399บาท ดอกเบี้ย3% วงเงินสูงสุด 10ล้านบาท บ้านแลกเงินสินเชื่อใหม่จากธนาคารออมสิน 6เดือนแรก ผ่อนต่ำแสนละ 399บาท ดอกเบี้ย3% วงเงินสูงสุด 10ล้านบาท #ออมสิน #ออมสินปล่อยกู้ #สินเชื่อออมสิน #บ้านแลกเงิน #สินเชื่อบ้าน #gsb #เงินกู้ออมสิน #ดอกเบี้ยต่ำ
รายละอียดเพิ่มเติม www.gsb.or.th หรือ โทร.02-299-8000

ขอให้คลิปนี้เป็นประโยชน์กับคนที่กำลังมองหาสินเชื่อประเภทนี้อยู่นะครับ
ฝากกดไลค์และกด Subscribe ติดตาม แบบกระดิ่ง ให้ช่องน้อยๆของผมด้วยนะครับ
ขอให้ผู้ชมช่องนี้สุขภาพแข็งแรงปลอดภัย มีกำลังใจสู้ในวันต่อๆไปด้วยกันครับ

รีวิวสินเชื่อบ้าน ดอกเบี้ยต่ำจากธนาคารกรุงไทยปี 2567รีวิวสินเชื่อบ้าน ดอกเบี้ยต่ำจากธนาคารกรุงไทยปี 2567

จุดเด่นผลิตภัณฑ์
– ดอกเบี้ยปีแรกเริ่มต้น 0.75% ต่อปี
– ผ่อนนานสูงสุด 40 ปี
– วงเงินกู้บ้านสูงสุด 100%

อัตราค่าธรรมเนียมที่ควรทราบ
– MLR/MRR ต่อปี (ตามที่ธนาคารประกาศ)
– ยื่นกู้ฟรี ไม่มีค่าธรรมเนียม
– ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ 2,500 บาท
– ค่าตรวจผลงานการก่อสร้างครั้งละ 400 บาท
– ไถ่ถอนเพื่อรีไฟแนนซ์ก่อน 3 ปี มีค่าธรรมเนียม 3% ของยอดหนี้คงเหลือ
– อัตราดอกเบี้ยสูงสุด MRR + 6.50% ต่อปี กรณีผิดนัดชำระหนี้สูงสุด 18.00% ต่อปี

ค่าติดตามทวงถามหนี้
– ไม่เกิน 50 บาท/บัญชี/รอบการทวงถามหนี้ (กรณีมีหนี้ค้างชำระ 1 งวด)
– ไม่เกิน 100 บาท/บัญชี/รอบการทวงถามหนี้ (กรณีมีหนี้ค้างชำระมากกว่า 1 งวด)
(กรณีมีหนี้ค้างชำระ หรือหนี้ที่ถึงกำหนดชำระสะสมไม่เกิน 1,000.-บาท จะไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้)

คุณสมบัติผู้กู้
– มีเงินเดือน หรือรายได้ประจำที่แน่นอน หรือเป็นเจ้าของกิจการส่วนตัวที่สามารถจ่ายหนี้เงินกู้ได้
– เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ โดยการสมรส หรืออายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
– สามารถกู้ร่วมได้ โดยอายุผู้กู้ร่วมที่น้อยที่สุดรวมกับระยะเวลาให้กู้ ต้องไม่เกิน 65 ปี หรือไม่เกินเกษียณตามอายุตามที่กฏหมายกำหนด ของอาชีพเฉพาะ เช่น อัยการ ผู้พิพากษา
– ไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว
– ผู้กู้ร่วมต้องมีความสามารถในการจ่ายเงินกู้ร่วมกับผู้กู้หลัก

เอกสารที่ใช้สมัคร
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส
– สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส (ถ้ามี)
– สำเนาทะเบียนสมรส ของผู้กู้และผู้กู้ร่วม (ถ้ามี)
– สำเนา Statement ย้อนหลัง และ/หรือหลักฐานแสดงรายได้อื่นที่เชื่อถือได้ของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม
– สำเนาโฉนดที่ดิน หรือเอกสารสิทธิ์ห้องชุด (กรณีซื้อห้องชุดจากโครงการคอนโด) ที่ใช้เป็นหลักประกัน
– สำเนาสัญญาจะซื้อจะขายหลักทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน
– สำเนาหนังสือสัญญากู้ สำเนาหนังสือสัญญาจำนองหลักทรัพย์
– สำเนาใบเสร็จการชำระเงินเดือนล่าสุด หรือ Bank Statement การชำระบัญชีเงินกู้จากสถาบันการเงิน (กรณีปลูกสร้างบ้าน หรือเพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินจากสถาบันการเงินอื่นและปลูกสร้างบ้านในคราวเดียวกัน)
– สำเนาสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างและแบบแปลน (พิมพ์เขียว) ที่จะปลูกบ้าน
ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร (กรณีปลูกสร้างบ้าน หรือเพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินจากสถาบันการเงินอื่นและปลูกสร้างบ้านในคราวเดียวกัน)

รายละเอียดเพิ่มเติม

#ธนาคารกรุงไทย #สินเชื่อบ้านกรุงไทย #กรุงไทย #สินเชื่อบ้าน2567 #KTB

รีไฟแนนซ์บ้านธนาคารออมสิน 2567 ดอกเบี้ยต่ำ เริ่มผ่อนล้านละ 2,500!รีไฟแนนซ์บ้านธนาคารออมสิน 2567 ดอกเบี้ยต่ำ เริ่มผ่อนล้านละ 2,500!

รายละเอียด Product
1.รีไฟแนนซ์ปรกติ (จ่ายค่าจดจำนองเอง)
2.รีไฟแนนซ์ในยอดที่เกิน 1 ล้านและฟรี จดจำนอง
3.รีไฟแนนซ์ + กู้เพิ่มเติมเพื่ออุปโภคบริโภค

โปรโมชั่นดอกเบี้ยต้องยื่นกู้ภายใน 30/04/2567
และต้องทำนิติกรรมสัญญาให้เสร็จภายใน 31/05/2567

รายละเอียด

#รีไฟแนนซ์บ้าน #รีไฟแนนซ์บ้านออมสิน #รีไฟแนนซ์บ้าน2567 #ธนาคารออมสิน

สรุปสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ธอส 2567 ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนนาน 40 ปีสรุปสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ธอส 2567 ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนนาน 40 ปี

สินเชื่อบ้านสุขสันต์
ยื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2567 – 30 ธันวาคม 2567
อนุมัติ และทำนิติกรรม ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2567
(ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว)

วัตถุประสงค์การยื่นกู้
– เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด จากสถาบันการเงินอื่น
– เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร จากสถาบันการเงินอื่น และปลูกสร้าง หรือต่อเติม / ขยาย / ซ่อมแซมอาคาร
– เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่น พร้อมปลูกสร้างอาคาร
– เพื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) พร้อมกับการขอกู้ในวัตถุประสงค์หลักของผลิตภัณฑ์นี้เท่านั้น

ระยะเวลาผ่อน
– ไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และ ไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น กรณีข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่นๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี

คุณสมบัติ
– เป็นลูกค้ารายย่อยทั่วไป
– เป็นลูกค้าสวัสดิการไม่มีเงินฝาก
– ผู้กู้ต้องมีประวัติเป็นลูกหนี้ที่ดีกับสถาบันการเงินเดิม ไม่น้อยกว่า 12 เดือน และไม่ค้างชำระหนี้ตามที่ธนาคารกำหนด

#รีไฟแนนซ์2567 #รีไฟแนนซ์บ้านธอส #รีไฟแนนซ์ธอส #รีไฟแนนซ์บ้าน #รีไฟแนนซ์บ้านธอส #refinance

ปัญหา UX เว็บรีไฟแนนซ์บ้าน | Rabbit Care x UOB#refinance #uob #rabbitcare
รับออกแบบ UI/UX รับออกแบบ Website, Mobile App

คอร์สเรียนออนไลน์ เรียนซ้ำได้ตลอด ไม่มีวันหมดอายุ

ออกแบบ Web UI Kit ด้วย Adobe XD

How to ออกแบบแอพส่งอาหาร

ออกแบบ Interactive Prototype ด้วย Adobe XD

ออกแบบ Responsive Website ด้วย Adobe XD

ออกแบบ UI/UX และ Digital Product ด้วย Adobe Xd

ออกแบบ UI/UX แอพโรงแรม ด้วย Adobe XD

ออกแบบ UI/UX Website, Mobile App ด้วย Figma

—————————————————————————————

สนับสนุนช่อง Uncle Ake

สมัครเป็นสมาชิกของช่องนี้เพื่อเข้าถึงสิทธิพิเศษต่างๆ

—————————————————————————————

facebook :
Line:
Messenger:

ตอบทุกคำถาม รีไฟแนนซ์&รีเทนชัน การันตี จากเจ้าหน้าที่ธนาคารQ&A #รีไฟแนนซ์ / #รีเทนชัน
ตอบทุกข้อสงสัย จาก เจ้าหน้าที่ธนาคาร 💥
อ่านบทความเต็มได้ที่ :
.
ขอขอบคุณข้อมูลจาก
คุณวราภรณ์ รวยชัยอุดมโชค
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ ธนาคาร UOB
เบอร์โทร 0623982429
Line :
.
รีไฟแนนซ์ (Refinance)
คำว่า รีไฟแนนซ์ นะครับ หากจะให้อธิบายง่าย ๆ เลย มันคือการ “เปลี่ยนเจ้าหนี้” ซึ่งเจ้าหนี้ในที่นี้ ก็คือ “สถาบันการเงิน” ที่เราเคยไปขอสินเชื่อมาครับ
.
ซึ่งเรา รีไฟแนนซ์กันเพื่ออะไร? เหตุผลส่วนใหญ่ เป็นเพราะดอกเบี้ยครับ การเปลี่ยนสถาบันการเงิน เราก็เลือกไปที่สถาบันการเงินที่ให้ดอกเบี้ยเราต่ำกว่า
.
รีเทนชัน (Retention)
หลัก ๆ แล้ว การ รีเทนชันกับการ รีไฟแนนซ์ เกิดจากเหตุผลเดียวกันเลยครับคือ ต้องการที่จะลดดอกเบี้ย แต่สิ่งที่ทำให้การ รีเทนชัน แตกต่างจากการ รีไฟแนนซ์ คือ
.
รีเทนชันจะไม่ใช่การ “หาเจ้าหนี้ใหม่” แต่เป็นการ “ขอเจรจากับเจ้าหนี้เดิม” เป็นการต่อรอง หลังจากผ่อนไปตามระยะเวลาที่กำหนด ก็ไปยื่นเรื่องของ รีเทนชัน เพื่อให้ได้ดอกเบี้ยที่เรทต่ำลง
.
ตัวอย่างคำถามในคลิปนี้
Q : ธนาคารเดิมจะให้เรารีเทนชันได้กี่ครั้ง
A : ถ้าผู้กู้ไม่มีประวัติชำระล่าช้า หรือปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ทางธนาคารจะพิจารณาให้ทุก ๆ 3 ปี แต่เราต้องไปติดต่อธนาคารเองนะครับ และบางที่ถ้าวงเงินเหลือต่ำกว่า 1,000,000 บาท จะขอ รีเทนชันไม่ได้
.
Q : เคยพักชำระหนี้ มีผลกับการรีเทนชันและรีไฟแนนซ์ไหม
A : มีผลครับ ทั้ง รีเทนชัน และ รีไฟแนนซ์เลย เช่น ในกรณี รีไฟแนนซ์ ต้องชำระค่างวดเป็นปกติก่อน 1 รอบบิลถึงจะทำเรื่องขอ รีไฟแนนซ์ได้
.
Q : ทริคการรีไฟแนนซ์ให้ผ่านง่าย
A : หลัก ๆ แล้วก็ ถ้ารู้ว่าเดี๋ยวจะ รีไฟแนนซ์ พวกภาระค่าใช้จ่ายในบูโรต่าง ๆ เช่น บัตรเครดิต ควรใช้ให้น้อยลง เพื่อที่ว่าธนาคารจะได้ไม่นำมาคิดเป็นภาระ ส่วนอีกอย่างนึง ขอย้ำ! สำหรับพนักงานประจำ ห้ามเปลี่ยนงานช่วงที่จะ #รีไฟแนนซ์บ้านและคอนโด เด็ดขาด เพราะธนาคารจะต้องรอให้คุณผ่านโปรฯ ก่อน จึงจะสามารถ รีไฟแนนซ์ให้ได้ (เงื่อนไขเดียวกับการกู้ครั้งแรก)
.
และพบกับคำถามอื่น ๆ ได้เพิ่มเติม
ในคลิปและบทความนี้เลยครับ
————————————————-
.
**คลิปนี้ No Sponsor ทางทีมงาน หาข้อมูลเองทั้งหมด
.
หากมีข้อแนะนำ หรืออยากให้เราทำคลิปรีวิวโครงการไหน
หรือมีคำถามสงสัยเกี่ยวกับการซื้อคอนโดโครงการต่าง ๆ
สามารถอ่านต่อได้ที่
📍
และพูดคุยกับเราได้ที่
📍
.
————————————————-
.
สนใจติดต่อโฆษณา หรือส่งข่าวสารต่างๆ
Email : contact@condonewb.com
Tel : (+66) 84-041-6889 (K.เอ้อ)


รีไฟแนนซ์บ้านคืออะไร? รีไฟแนนซ์บ้าน 2566 

รีไฟแนนซ์บ้าน คือ การขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับอีกธนาคารหนึ่ง หลังจากที่เราสิ้นสุดสัญญาสินเชื่อกับธนาคารเดิม หรือผ่อนบ้านและที่อยู่อาศัยมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี ซึ่งรีไฟแนนซ์บ้านจะเป็นการขอสินเชื่อกับที่ใหม่เพื่อลดอัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้านจากที่เดิม และลดภาระในการผ่อน การรีไฟแนนซ์บ้าน 2566 ในปีนี้จึงเป็นแผนที่ใครหลาย ๆ คนกำลังคิด แต่การคิดจะรีไฟแนนซ์บ้าน 2566 เราก็ต้องดูการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้านด้วย เพราะถ้าเราไปรีไฟแนนซ์บ้าน 2566 กับธนาคารใหม่ แต่อัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้านไม่ลดลงก็คงไม่มีประโยชน์ ดังนั้นคนที่คิดจะรีไฟแนนซ์บ้าน ต้องรู้ข้อมูลของการรีไฟแนนซ์บ้าน 2566 ให้ดีเสียก่อน บทความนี้จะมาพูดถึงเรื่องการรีไฟแนนซ์บ้าน 2566 ว่าก่อนจะรีไฟแนนซ์บ้าน 2566 เราต้องรู้อะไรบ้าง? 

 

รีไฟแนนซ์บ้าน 2566 ต้องรู้อะไรบ้าง? 

ปัจจุบันมีหลายธนาคารที่ยื่นข้อเสนอให้กับคนที่ต้องการรีไฟแนนซ์บ้าน หรือสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ไม่ว่าจะเป็น รีไฟแนนซ์บ้าน 2566 กรุงไทย รีไฟแนนซ์บ้าน 2566 ออมสิน หรือรีไฟแนนซ์บ้าน ธอส แต่ไม่ว่าเราคิดจะรีไฟแนนซ์บ้าน 2566 ที่ไหน ก็มีข้อมูลที่เราควรรู้ก่อนจะทำการรีไฟแนนซ์บ้าน 

  1. ดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้าน ธนาคารแต่ละที่จะมีอัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้านให้เลือกทั้งแบบคงที่และแบบลอยตัว 
  2. ค่าประเมินราคารีไฟแนนซ์บ้าน 2566 ขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคาร และบางธนาคารก็ไม่เสียค่าประเมิน
  3. ค่าจดจำนองรีไฟแนนซ์บ้าน 2566 1% ของเงินต้นที่เหลือจากธนาคารเดิม ธนาคารบางแห่งไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนนี้ 
  4. ค่าอากรแสตมป์รีไฟแนนซ์บ้าน 2566 0.05% ของวงเงินกู้ 
  5. ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
  6. ค่าประกัน 
  7. และสุดท้ายคือ เงื่อนไขระยะเวลาในการผ่อนชำระ 

เปรียบเทียบรีไฟแนนซ์บ้าน 2566 ที่ไหนดีกว่ากันระหว่างรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารเดิมกับรีไฟแนนซ์บ้านที่ใหม่

เมื่อผ่อนบ้านครบ 3 ปี หลายคนคิดถึงการรีไฟแนนซ์บ้าน เพื่อจะลดอัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้าน และลดภาระค่าใช้จ่าย แต่การรีไฟแนนซ์บ้านกับธนาคารที่ใหม่กับรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารเดิม หากเปรียบเทียบแล้ว รีไฟแนนซ์บ้าน 2566 ที่ไหนจะคุ้มกว่ากัน 

จริง ๆ แล้วการรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารเดิมจะเป็นการขอปรับลดอัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้านมากกว่า เพราะเมื่อเราผ่อนบ้านไป 3 ปี อัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้านจะเพิ่มขึ้น ดังนั้นการรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารเดิมจึงเป็นการปรับอัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้านลดลงนั่นเอง ซึ่งหากเปรียบเทียบรีไฟแนนซ์บ้าน 2566 กับธนาคารที่ใหม่ การรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารเดิมทำให้เราไม่ต้องเสียเวลาเรื่องเอกสารรีไฟแนนซ์บ้าน หรือค่าดำเนินการต่าง ๆ แต่การรีไฟแนนซ์บ้าน 2566 ที่ใหม่ ก็อาจจะมีข้อเสนอที่ดีกว่า ช่วยลดภาระมากกว่า ดังนั้นหากเราจะเลือกไฟแนนซ์บ้าน 2566 ที่ไหนดีกว่ากันระหว่างรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารเดิมกับรีไฟแนนซ์บ้านที่ใหม่ ก็ให้เปรียบเทียบเรื่องความคุ้มค่าจะดีกว่า