ผู้มีสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเตรียม เฮ โอนเงินงวดสุดท้ายวันนี้ !สนามข่าว 7 สี – หลายคนรอ หลายคนลุ้น ว่าสรุปแล้ว บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนไปรอบล่าสุด สามารถเริ่มใช้สิทธิได้วันไหน จากเดิมกำหนดไว้ 1 มีนาคมนี้ คงต้องรอความชัดเจนอีกนิด แต่ที่ไม่ต้องลุ้น คือวันนี้กลุ่มผู้มีสิทธิเดิมจะได้รับเงินโอนงวดสุดท้าย

วันนี้ 22  ก.พ. กระทรวงการคลัง ยังคงโอนเงินช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบาง 13.22 ล้านคน ผ่านโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นงวดสุดท้าย โดยประชาชนจะได้รับความช่วยเหลือ เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน สำหรับผู้ถือบัตรฯที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ โดยสามารถถอนเป็นเงินสดได้ หรือ สะสมไว้ใช้ในเดือนถัดไปได้

ทั้งนี้ จะมีการเสนอให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ซึ่งคาดว่าจำนวนผู้ได้รับสิทธิจะมีราว 13 ล้านคน จากจำนวนผู้ลงทะเบียน 20 ล้านคน ส่วนสถิติการลงทะเบียนร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในส่วนของร้านค้า พบว่ายอดจดทะเบียนร้านค้าเพิ่มเกินกว่า 50 เป็นกว่า 100,000 ร้านค้าแล้ว

ด้าน พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยืนยันว่า การลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะแล้วเสร็จ และสามารถโอนเงินให้กับประชาชนได้ทันในวันที่ 1 มีนาคมนี้ เหลือเพียงขั้นตอนตรวจสอบสิทธิให้เรียบร้อย เพราะหลายอย่างมีการปรับแก้เพิ่มขึ้นใหม่ รวมทั้งขยายกฎเกณฑ์มากขึ้นพอสมควร และยอดคนที่เพิ่มขึ้น ไม่ใช่เพราะว่าคนจนมากขึ้น เพียงแต่มีการขยายระดับของรายได้ จึงทำให้คนมีสิทธิมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม

ส่วนสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับเบื้องต้น คาดว่าคงไม่แตกต่างจากเดิมมากนัก เช่น เงินช่วยเหลือ ซื้อสินค้า คนละ 200-300 บาทต่อเดือน ค่าเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ คนละ 500 บาทต่อเดือน เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 315 บาทต่อครอบครัวต่อเดือน อย่างไรต้องติดตามความชัดเจนจากกระทรวงการคลังอีกครั้ง

กดติดตามช่อง CH7HD News ได้ที่ :
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่

#สนามข่าว7สี #ข่าวช่อง7 #CH7HDNEWS

Facebook
Ch7HD:
Ch7HD News:

Twitter
Ch7HD:

YouTube
Ch7HD:
CH7HD News:

TikTok
Ch7HD:
Ch7HD News:

Instagram
Ch7HD:
Ch7HD News:

สรุปยืดเวลาออกไปอีกการประกาศผล บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ล่าสุดวันนี้#ประผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ #บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด
ข่าวด่วนเลือดออกไปอีกสำหรับการประกาศผลการอนุมัติการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครและลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนประจำปี 2567


บัตรสวัสดิการแห่งรัฐคืออะไร? ทำไมลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด  

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐคืออะไร? บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน เป็นบัตรที่ออกโดยโครงการประชารัฐสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย โดยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะขึ้นทะเบียนกับกระทรวงการคลังโดยมีเป้าหลายเพื่อช่วยเหลือ และแบ่งเบาค่าครองชีพให้กับผู้มีรายได้น้อยให้พ้นจากความยากจน ผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าเงื่อนไขโครงการ สามารถสมัครเพื่อใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ โดยการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อใช้สิทธิ์ตามโครงการ 

การลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐเป็นการสมัครใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ จะทำให้โครงการประชารัฐสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยสามารถตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคุณสมบัติของผู้สมัครว่าเข้าเงื่อนไขที่จะใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้หรือไม่ ดังนั้นจึงมีการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกครั้ง จะได้ช่วยให้คนมีรายได้น้อยได้อย่างครอบคลุมจริง ๆ และป้องกันคนแอบอ้างสิทธิ์มาลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐทั้ง ๆ ที่ไม่เข้าเงื่อนไขโครงการด้วย 

ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด ตรวจสอบเช็คสถานะออนไลน์

โครงการประชารัฐสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปที่มีคุณสมบัติเข้าเงื่อนไขโครงการด้วยสามารถมาลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐได้ 3 ช่องทาง คือ 

  1. การลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐด้วยตัวเอง ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ เว็บไซต์ https:// www.บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th พร้อมกับสามารถตรวจสอบเช็คสถานะออนไลน์ได้ด้วยตัวเอง
  2. ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐได้ที่จุดให้บริการ 7 แห่ง ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) ธนาคารกรุงไทย สำนักงานคลังจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร และศาลาว่าการเมืองพัทยา 
  3. สอบถามโครงการบัตรสวัสดิการของรัฐกับสำนักงานเกี่ยวกับการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เช่น สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และ Call Center โครงการบัตรสวัสดิการของรัฐ 

ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้เมื่อไหร่? 

การลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด โครงการประชารัฐสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่ได้เปิดให้ลงทะเบียนรอบใหม่ โดยตอนนี้กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจสอบสถานะของผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด และจะประการผลการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดของผู้สมัครใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐภายในเดือนมกราคม 2566 และจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 

หากใครที่มีสิทธิ์เข้าเงื่อนไขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคุณสมบัติผ่าน แต่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐไม่ทันตามระยะเวลาที่โครงการกำหนด ตอนนี้กระทรวงการคลังกำลังพิจารณาเพื่อลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐอีกครั้ง โดยคาดว่าจะสามารถครอบคลุมและช่วยให้กลุ่มคนที่มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้มากที่สุด