#บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เช็กชัดๆ เดือน ก.พ. 2567 ได้สิทธิค่าอะไรบ้าง งวด 2 เงินสดเข้า #บัตรคนจน#บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เช็กชัดๆ เดือน ก.พ. 2567 ได้สิทธิค่าอะไรบ้าง งวด 2 เงินสดเข้า #บัตรคนจน

ทุกวันที่ 1 ของเดือน (ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป)
วงเงินซื้อสินค้า 200/300 บาทต่อเดือน
ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 100 บาทต่อ 3 เดือน (ม.ค. – มี.ค. 66)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกอบด้วย ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน, ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน, ค่าโดยสารรถ ขสมก./รถไฟฟ้า (MRT/BTS/ARL) 500 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในเขต กทม. และปริมณฑล)

ทุกวันที่ 18 ของเดือน (สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)
เงินชดเชยค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้ลงทะเบียนกับ กฟน. กฟภ. และกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน)

เงินชดเชยตามจำนวนเงินที่ชำระค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ได้ลงทะเบียนกับ กปน. กปภ. ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท (ที่ได้ชำระเงินแล้ว) ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรฯ เป็นผู้ชำระเอง)

ทุกวันที่ 22 ของเดือน (สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)
เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ)

สำหรับเดือนมกราคม 2567 กรมบัญชีกลาง ขอรายงานผลการจ่ายเงินให้แก่หน่วยงาน/ร้านค้าที่รับชำระเงินด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และการโอนเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ตั้งแต่วันที่ 1-31 ม.ค. 2567 ดังนี้

1. วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย

การให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (200/300 บาทต่อคนต่อเดือน) 3,542.76 ล้านบาท
มาตรการช่วยเหลือเงินพิเศษแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เฉพาะเดือนมกราคม 2567 (200 บาทต่อคนต่อเดือน) 2,587.25 ล้านบาท
2. วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 195.66 ล้านบาท

3. วงเงินค่าโดยสารรถเมล์และรถไฟฟ้า 23.01 ล้านบาท

4. วงเงินค่าโดยสารรถบริษัทขนส่ง จำกัด 6.85 ล้านบาท

5. วงเงินค่าโดยสารรถไฟ 16.16 รวมจำนวนเงิน 6,371.69 ล้านบาท

สวัสดิการที่ให้ผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (e-Money) จำนวนเงิน (ล้านบาท)

1. มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า 180.07 ล้านบาท

2. มาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำประปา 17.64 ล้านบาท

3. มาตรการเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 จำนวน 215.59 ล้านบาท รวมจำนวนเงิน 413.31 ล้านบาท

ทั้งนี้ รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 6,371.69 + 413.31 คือ 6,785.00 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ยังสามารถใช้บัตรฯ ต่อไปได้ตามปกติ จนกว่ากระทรวงการคลังจะประกาศให้เริ่มใช้บัตรประชาชนแทน ทั้งนี้ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 0-2109-2345 หรือ Call Center กรมบัญชีกลาง 0-2270-6400 ในวันเวลาราชการ.

อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ และกดติดตามนายเอกไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดข่าวสารที่สำคัญ สิทธิประโยน์ของท่านด้วยนะครับ

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชม ฝากกดติดตามเป็นกำลังให้กันที่

#บัตรคนจน
#บัตรคนจนล่าสุด
#บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด
#บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2567
#บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2567
#ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2567 #ตรวจสอบสิทธิ์บัตรคนจน #ตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ #ตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2567 #ตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด #บัตรคนจน #บัตรคนจน 2567 #บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ #บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2567
#บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2567ได้อะไรบ้าง #บัตรสวัสดิการแห่งรัฐดีไหม #ลงทะเบียนบัตรคนจน #ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2567 #ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด #เงินเยียวยา #เช็คสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2567 #เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่าน-ไม่ผ่าน #แก้ไขข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ #โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ #โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี65


บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนกุมภาพันธ์ ล่าสุดวันนี้!


บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดวันนี้ คนเก่าที่มี บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนกุมภาพันธ์ จะใช้ได้ถึงวันไหน ซึ่งทางกระทรวงการคลังได้ออกมาประกาศอย่างชัดเจนแล้วว่า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 หรือบัตรคนจนรอบใหม่นี้ จะเริ่มใช้ได้ในวันที่ 1 มีนาคม 2566 นั้น หมายถึง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนกุมภาพันธ์ คนเก่านั้นยังสามารถใช้ต่อได้อีก 1 เดือน จากการเช็คเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเก่ายังสามารถใช้บัตรได้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 นี้เท่านั้น ซึ่งในขณะนี้กระทรวงการคลังกำลังตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้ที่ลงทะเบียนกับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนกุมภาพันธ์ รอบที่ 2 พบว่ามีผู้ สมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนไว้แล้วมากถึง 22 ล้านคน กระทรวงการคลังจะเปิดให้ตรวจสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สำหรับทุกคนที่ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ให้รีบตรวจสอบคุณสมบัติได้ภายในเดือนมกราคม 2566 นี้เท่านั้น


ไทม์ไลน์การโอนเงิน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2066/2023


ไทม์ไลน์การโอนเงินให้กับคนที่ถือ บัตรคนจนเดือนกุมภาพันธ์ สำหรับรายเก่าที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
และวงเงินนี้จะไม่สามารถรับเงินสดได้และก็ไม่สามารถจะสะสมในเดือนถัดไปได้อีกด้วย ซึ่งจะมีรายละเอียดของ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนกุมภาพันธ์ ดังนี้
1. วงเงินสำหรับการซื้อสินค้า 200/300 บาทต่อเดือน
2. วงเงินซื้อสินค้า ตามมาตรการช่วยเหลือเงินพิเศษ 200 บาทต่อเดือน
3. ส่วนลดค่า ก๊าซหุงต้ม 100 บาทต่อ 3 เดือน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม
4. บขส. 500 บาทต่อเดือน
5. รถไฟ 500 บาทต่อเดือน
6. ขสมก./รถไฟฟ้า (MRT/BTS/ARL) 500 บาท สำหรับผู้ที่มี บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนกุมภาพันธ์ที่อยู่ที่อยู่ในเขต กทม.และปริมณฑลเท่านั้น ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถเช็คยอดได้หลายช่องทาง เช่น ที่ตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทย และทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือจะโทร. 02-109-2345 เพื่อฟังเสียงตอบอัตโนมัติก็ได้เช่นกัน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนกุมภาพันธ์ จะโอนเงินให้ทุกวันที่เท่าไหร่?


เช็คยอดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด สำหรับระยะเวลาโอนเงินที่เป็นเงินสวัสดิการแห่งรัฐนั้น จะโอนให้ทุกวันที่ 1, 18, 22 ของเดือน เงินโอนทุกวันที่ 18 ของเดือนนั้น สามารถเช็คยอดและถอนเป็นเงินสดได้และสามารถสะสมยอดในเดือนถัดไปได้อีกด้วย คนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนกุมภาพันธ์ จะได้รับเงินชดเชยค่าน้ำค่าไฟดังนี้ รับเงินชดเชยค่าไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาท ต่อ 1 ครัวเรือนและยังจะได้รับเงินชดเชยค่าน้ำประปาอีก แต่จะได้ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือน เป็นเงินสวัสดิการแห่งรัฐที่ให้ชดเชย สำหรับทุกคนที่มี บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2023 ทุกวันที่ 22 ของเดือน รัฐจะโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้เป็นเบี้ยเพิ่มความพิการ 200 บาทต่อเดือน โอนเงินให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการเท่านั้น สามารถถอนเป็นเงินสดได้และเก็บสะสมเป็นยอดของเดือนถัดไปได้ด้วย รีบเช็คบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ด่วนเลยเพื่อประโยชน์ของคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2023