บริการเงินกู้ด่วนไม่เช็คเครดิต สินเชื่อสำหรับคนติดแบล็คลิสและสินเชื่อส่วนบุคคลติดบูโร เงินด่วนนัดทำสัญญา 2020/2563

บริการเงินกู้ด่วนไม่เช็คเครดิต สินเชื่อสำหรับคนติดแบล็คลิสและสินเชื่อส่วนบุคคลติดบูโร เงินด่วนนัดทำสัญญา 2020/2563

ความแตกต่างระหว่างกู้เงินธนาคารและเงินกู้ด่วนไม่เช็คเครดิตเป็นอย่างไร

โดยปกติแล้วการขอสินเชื่อหรือกู้เงินด่วนในรูปแบบการกู้เงินแบบในระบบกับทางธนาคารหรือสถาบันทางการเงินอื่น ๆ แน่นอนว่าเอกสารที่ต้องใช้เป็นหลักในการขอสินเชื่อจะต้องประกอบไปด้วยการตรวจเช็คประวัติการชำระหนี้ ซึ่งก็คือการเช็คประวัติเครดิตบูโร เพื่อให้ทราบว่าบุคคลดังกล่าวมีประวัติในการชำระหนี้เป็นอย่างไร เบี้ยวหนี้หรือไม่ จึงทำให้การขอสินเชื่อกับทางธนาคารมักมีข้อจำกัดในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนมากกว่าการขอสินเชื่อหรือกู้เงินด่วนนอกระบบ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจตามมาในการสูญเสียจำนวนเงินของทางธนาคาร ทางธนาคารจึงจำเป็นต้องตรวจสอบอย่างละเอียดว่าบุคคลดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดหนี้เสียต่อทางธนาคาร ด้วยเหตุนี้ผู้คนมากมายจึงหันมาใช้บริการเงินกู้ด่วนไม่เช็คเครดิตกับผู้ให้บริการสินเชื่อนอกระบบมากกว่า ด้วยขั้นตอนที่ไม่มาก เข้าถึงง่าย จึงทำให้เงินกู้ด่วนไม่เช็คเครดิตได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น 

เงินกู้ด่วนไม่เช็คเครดิตหลักๆประกอบไปด้วยสินเชื่ออะไรบ้าง

โดยปกติแล้วเงินกู้ด่วนไม่เช็คเครดิต เป็นเพียงชื่อกว้างๆในการเรียกสินเชื่อที่ไม่ตรวจสอบประวัติต่าง ๆ ของผู้กู้ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบประวัติการชำระเงินกับทางธนาคาร หรือประวัติการผิดนัดหรือเบี้ยหนี้อื่น ๆ หรือหากพูดให้เข้าใจง่ายก็คือการกู้เงินนอกระบบนั่นเอง แต่อย่างไรถึงแม้จะเป็นการกู้เงินนอกระบบแต่เงินนอกระบบในปัจจุบัน ก็มีบริการเงินด่วนนัดทำสัญญา เข้ามาเกี่ยวข้อง หากใครที่ยังนึกไม่ออกว่าเงินกู้ด่วนไม่เช็คเครดิตคือสินเชื่อรูปแบบใด ก็มาดูตัวอย่างกันได้เลย 

  • สินเชื่อคนติดแบล็คลิส เป็นสินเชื่อสำหรับคนที่ติดแบล็คลิสจากธนาคารโดยอ้างอิงข้อมูลการติดแบล็คลิสจากการตรวจเชคประวัติเครดิตบูโร ซึ่งหากผู้ใดติดแบล็คลิสดังกล่าวนี้ การขอสินเชื่อกับทางธนาคารอาจกลายเป็นเรื่องยากมากในการขอสินเชื่อหรืออาจถึงขั้นร้ายแรงจนไม่สามารถทำการกู้เงินจากสถาบันทางการเงินได้อีก

  • สินเชื่อส่วนบุคคลติดบูโร เป็นสินเชื่อเฉพาะสำหรับบุคคลผู้ที่มีประวัติไม่ดีในการชำระหนี้ล่าช้า ทำให้ประวัติในการจ่ายชำระหนี้ถูกบันทึกไว้ในประวัติฐานข้อมูลของเครดิตบูโร ซึ่งหากพุดถึงสินเชื่อส่วนบุคคลติดบูโรแล้ว ยังมีผู้ให้บริการรายอื่นๆที่พร้อมให้บริการ เช่น เงินด่วนทันใจไม่เช็คบูโร เป็นต้น

ควรจะเลือกอะไรระหว่างเงินกู้ด่วนไม่เช็คเครดิตและสินเชื่อที่ทางธนาคารให้บริการอยู่

ในการพิจารณาขอสินเชื่อจากทางธนาคาร อาจมีความยุ่งยากและขั้นตอนมากมายในการขอสินเชื่อ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการจัดเตรียมเอกสาร การกำหนดวัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อ การยื่น ตลอดไปจนถึงกระบวนการในการพิจารณา ทำให้การขอสินเชื่อกับธนาคารอาจเกิดความล่าช้า หรือสินเชื่อที่ขอไว้อาจถูกปฏิเสธได้ แต่ในแง่ดีก็จะมีอัตราดอกเบี้ยที่ถูกต้องตามกฎหมายกำหนด ในขณะที่ข้อดีของเงินกู้ด่วนไม่เช็คเครดิตจะเป็นสินเชื่อสำหรับผู้ที่เคยมีประวัติไม่ดี หรืออาจยังไม่เคยมีประวัติแต่เพียงต้องการนำเงินมาใช้เพิ่มสภาพคล่องทางการใช้จ่าย ซึ่งบริการเงินกู้ด่วนไม่เช็คเครดิตอาจไม่ใช้ขั้นตอนในการพิจารณามากมาย และเอกสารที่ยื่นก็อาจมีจำนวนน้อยกว่าการยื่นขอสินเชื่อกับทางธนาคาร และปัจจุบันในปี 2020 หรือ 2563 นี้ เงินกู้ด่วนไม่เช็คเครดิตยังครอบคลุมรูปแบบของเงินนอกระบบไม่โอนไม่ดาวน์นัดทำสัญญาไว้อีกด้วย


ความคิดเห็น

เป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

เขียนความคิดเห็น

ที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่